Категорија: Јавен повик

KRATOVO 2

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско-корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ) и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Кратово, во рамките на Оперативниот план за активни...

infor

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на Директор на ЈОУ Дом на култура “Лазар Софијанов” – Кратово

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за Локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 29 и 30 став 1 и член 38 од Законот за културата...

KRATOVO 2

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГАТА ОБРАЗОВНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за основно образование за поддршка на учењето за учениците со попреченост училиштето обезбедува образовни асистенти. Образовните асистенти учествуваат во наставата на различни начини, секогаш под...

KRATOVO 2

ЈАВЕН ОГЛАС За избор на Директор на Јавното претпријатие за комунални дејности и инфраструктура „Кратово” – Кратово

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за Локална самоуправа ( Службен Весник на РМ бр. 5/02 ) и член 23 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република...

clip_image002

Ј А В Е Н П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и општина Кратово, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги...