Категорија: Вести

„Кратовски златни денови“ од 20 до 22 јуни

Кратовски златни денови е фестивал кој од 20 – ти до 22 – ри Јуни ќе се одржува на различни локации низ градот. Првиот фестивалски ден е резервиран за забавни изведувачи, а како главни...

Детската градинката ,,Царка Андреевска,, ја одржа својата годишна приредба

На ден 10.06.2014 ЈОУДГ ,,Царка Андреевска,, од Кратово ја одбележа традиционалната годишна приредба. Присутните родители и гости, меѓу кои и Градоначалникот на град Кратово кој секогаш ги подржува активностите на најмладите, беа воодушевени од...

Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратешка оцена на животната средина од спроведување на Регионалниот план за управување со отпад за Североисточниот плански регион

Врз основа на член 69 од Законот за животната средина („Службен весник на Р.Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14) и Уредбата за учество на јавноста...

Во општина Кратово одбележан Денот на културата

Во општина Кратово одбележан беше светскиот ден на културата. Традиционално, манифестацијата започна со дефиле на учесниците, продолжувајќи со богата фолклорна програма на повеќе Културно – уметнички друштва од државата меѓу кои домаќините од КУД...

Концерт на Н.У. ТАНЕЦ во Кратово

Ансамблот на народни игри и песни на Македонија Н.У. ТАНЕЦ кој претставува симбол на македонската култура и уметност веќе шест децении, по повод 65 години од своето постоење ќе гостува во Кратово. На 13...

Златни денови во Кратово

Општина Кратово во периодот од 20-ти до 22-ри јуни ќе биде епицентар на сите културни случувања во земјава. На прес – конференцијата која се одржа во хотел ,,Кратис“ беше најавена новата грандиозна културна манифестација,,Златни...

„Лесновските ѕвона“ 2014 Кратово

Во саботата на 07.06.2014 год. Општина Кратово по осми пат беше домаќин на традиционалната поетска манифестација „Лесновските ѕвона“ која се одржува во чест на големиот поет Чедо Јакимовски. Во Кратово се собраа повеќе еминентни...

Втора форумска сесија

УЧЕСТВУВАЈ во донесувањето на одлуки во твојата општина Втора сесија на форумите во заедницата во општина Кратово – Тема:,, Води и третман на отпадни води,, Цел на форумот: Со вклучување на јавноста да се...

Ден на културата 10 – Јуни 2014 год.

Почитувани, Градоначалникот на општина Кратово г-дин Мите Андоновски и ЈОУ Дом на култура „Лазар Софијанов“ Кратово Ве покануваат на ден10.06.2014 год. (вторник) во 18 часот на манифестацијата Ден на култура 10-ти Јуни 2014 година....