Категорија: Соопштенија

ИЗВЕСТУВАЊЕ 14 октомври

Општина Кратово – Одделение за урбанизам, комунални работи,заштита на животната средина и ЛЕР ги известува сите граѓани на Општина Кратово кои имаат поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти(ЛЕГАЛИЗАЦИЈА) во...

Соопштение за јавност за извештај за стратегиска оцена на животната средина

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за животна средина (Сл.Весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11), Градоначалникот на Општина Кратово го дава следното СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ за...

Известување 16.09.2015

Се известуваат сите граѓани на Општина Кратово денеска, среда (16.09.2015 год.) ќе се изврши санација на дупките на улица „Планинска“, а исто така и поставување на решетки за атмосферски води на истата улица веднаш...

Промоција на стихозбирка

Во сабота (04.07.2015 год.) со почеток во 12 часот во Музеј на град кратово ќе се одржи ПРОМОЦИЈА НА СТИХОЗБИРКАТА „ХРОНИКА НА КАМЕНОТ ШТО РИКА“ од Панче Младеновски Промотори: Здружение на писатели Манускрипт –...

Авионско прскање против комарци

Општина Кратово Ве информира дека на ден 02.07.2015 година (четврток) со почеток од 05.00 до 08.00 часот ќе се спроведе првото авионско третирање против комарци во 2015 година. Со третирањето ќе биде опфатено течението...

СООПШТЕНИЕ 01.06.2015

Проектот за управување со речниот слив на Брегалница заедно со Министерството за животна средина и просторно планирање организира дводневен настан под слоганот „Вода за живот“ кој ќе се одржи на 2-ри и 3-ти Јуни...

ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2015 година, предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011 – 2015 година за програма „Промовирање на одржливи...

ЈАВЕН ОГЛАС Бр. 1/2015

Јавен оглас за прибирање на понуди за изведба на градежни работи за проектот Конзервација, реконструкција и адаптација на Златкова кула во Кратово 14.05.2015 Општинската установа Музеј на град Кратово објавува ЈАВЕН ОГЛАС Бр. 1/2015 за прибирање...

Конкурс на тема „Вода за Живот“

Проектот за управување со речниот слив на Брегалница чија главна цел е подобрување на состојбата со водните ресурси во сливот на Брегалница и изработка на План за управување со речниот слив, објавува конкурс за...

Известување за Проект на УСАИД

Почитувани, Ве известуваме дека во рамките на Проектот на УСАИД за развој на мали и средни бизниси на територијата на Североисточниот плански регион кој ги опфаќа општините Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Крива Паланка, Ранковце...