Месечна архива: февруари 2009

Годишен финансиски извештај од програмата за култура на општина Кратово

Во програмата за култура на општина Кратово беше изготвен Годишниот наративен и финансиски извештај за реализирани активности кој беше усвоен од Советот на општина Кратово одржан на ден 27.02.2009 година .Финансискиот извештај ѓи опфаќа...