Месечна архива: мај 2014

Советници од пратеничката група на СДСМ на Советот на општина Кратово не сакаат да гласаат за прашања од општ интерес за граѓаните на општината.

На четиринаесетата седница на Советот на општина Кратово која се одржа на 30.04.2014 година (среда), покрај останатите точки на дневен ред беше предвидена и ставена на гласање Предлог – Програмата за спроведување на општи...