Месечна архива: мај 2015

Од 22 мај до 05 јуни – БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. ПМИО.Р.1/15, ПМИО.Р.2/15 и ПМИО.Р.3/15

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО) имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) ги повикува сите квалификувани и лиценцирани фирми кои се регистрирани и работат во Република Македонија да поднесат понуди за проектот...

Решение за изменување и дополнување на Решението за свикување на дваесет и петтата седница на Советот на општина Кратово

Врз основа на член 39 став 1 и 2 и член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), а согласно член 25 од Статутот на општина Кратово...

Втора и трета награда за кратовските ученици на натпреварот по Биологија

Матурантката Кристина Ивановска од СОУ „Митко Пенџуклиски“alt под менторство на професор Македонка Цветкова, на државниот натпревар по биологија што се оддржа изминатиот викенд на Природно математичкиот факултет во Скопје го освои второто место. Кратовското...

Потпишан Меморандум за соработка

Денеска во просториите на општина Кратово беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) – Скопје Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО) претставуван од Раководител Небојша Мојсоски,...

ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2015 година, предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011 – 2015 година за програма „Промовирање на одржливи...

ЈАВЕН ОГЛАС Бр. 1/2015

Јавен оглас за прибирање на понуди за изведба на градежни работи за проектот Конзервација, реконструкција и адаптација на Златкова кула во Кратово 14.05.2015 Општинската установа Музеј на град Кратово објавува ЈАВЕН ОГЛАС Бр. 1/2015 за прибирање...

Конкурс на тема „Вода за Живот“

Проектот за управување со речниот слив на Брегалница чија главна цел е подобрување на состојбата со водните ресурси во сливот на Брегалница и изработка на План за управување со речниот слив, објавува конкурс за...