Форуми во заедницата

download (1)

УЧЕСТВУВАЈ во донесувањето на одлуки во твојата општина

Прва сесија на форумите во заедницата во општина Кратово – Тема:,, Води и третман на отпадни води,,

Цел на форумот: Со вклучување на јавноста да се избере предлог проект со кој Општина Кратово ќе аплицира на вториот повик за мали инфраструктурни проекти во подрачјето на речниот слив на реката Брегалница.
 
Место: Хотел „Кратис“ Кратово                                  Ден: 9 Јули (среда) 2014 год.
                                                                                                      во 11 часот

facebooktwittergoogle_pluslinkedin