Решение за избор на невработени лица за проект,,Општинско-корисна работа-промовирање на одржливи вработувања III,,

Врз основа на објавениот јавен оглас од страна на Агенцијата за вработување а во соработка со Општина Кратово кој беше отворен до 23.05.2014 година (петок) , е донесено решение за избор на невработени лица кое што следи во прилог:

Решение за избор на невработени лица за проект,,Општинско-корисна работа-Промовирање на одржливи вработувања III,,

facebooktwittergoogle_pluslinkedin