Започнува втората фаза од адаптација на Мултимедијалниот центар во Кратово

nova_slika

Наскоро отпочнува втората фаза од проектот ,,Адаптација на простор на Мултимедијален Центар во Кратово,, по програмите за регионелен развој на Министерството за Локална Самоуправа ( Бирото за регионален развој ) за 2014 година. Во оваа фаза предвидена е реконструкција и санација на сутерен и кат. Носител на проектот е Центарот за развоj на Третиот – Североисточен плански регион,, во соработка со Општина Кратово.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin