5-ти Меѓународен етнолошки фестивал во Кратово

V МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА

ЕТНОЛОШКИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ

КРАТОВО 2016

30-ти (петок) септември 2-ри (недела) октомври 2016 година

МУЗЕЈ НА ГРАД КРАТОВО

V INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOLOGICAL FILM

KRATOVO 2016“

30 September – 2 October 2016

Organizer: Macedonian Ethnological Society

Culture center L. Sofijanov Kratovo

Финансирано од Агенцијата за филм на Република Македонија

 Финансиски пoддржано од ЕЛС Кратово

Превземи: 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin