Четврток голем Велигденски хепенинг на Градски Плоштад

На 13-ти Април (четврток) 2017 година, со почеток од 11 часот на Градскиот плоштад Кратово ќе се одржи

В Е Л И Г Д Е Н С К И   Х Е П Е Н И Н Г

на кој ќе учествуваат

учениците од ООУ „Кочо Рацин“ Кратово,

децата од ЈОУДГ “Царка Андреевска“ и од Дневниот центар за лица со ментална и телесна попреченост.

П о в е л е т е !!!

велигденски хепенинг

facebooktwittergoogle_pluslinkedin