ЈАВЕН ПОВИК за финансирање здруженија за реализирање на активности во областа на културата во Кратово во 2019 г.

Врз основа на одредбите од Законот за здруженија на фондации (Службен весник на РМ бр. 52/2010,135/11 и 55/16) и Програмата за активностите на Општина Кратово од областа на културата за 2019 година бр.09-1768/1 од 15.11.2018 година, Општина Кратово на ден 19.06.2019 објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за финансирање здруженија за реализирање на активности во областа на културата во Кратово во 2019 г.

Целосниот Јавен повик и потребните документи се на следните линкови:

facebooktwittergoogle_pluslinkedin