Известување за работа на градски зелен пазар

И З В Е С Т У В А Њ Е

      Почитувани граѓани,

Со цел одржување на основните активности градскиот зелен пазар ЈКП “Кратово“ – Кратово ќе работи во специфични услови во деновите петок и сабота (20.03. и 21.03.2020 година).

Доследно и одговорно е да се почитуваат мерките и препораките од Владата на РСМ за первенција од ширење на болеста COVID-19 затоа: носете заштитини маски, заштитни ракавици и средства за дезинфекција.

                                                                                                                                                                                               Градоначалник

19.03.2020 година                                                                                                                                                         Општина Кратово

facebooktwittergoogle_pluslinkedin