Шопска свадба 2015

Здружението за уметност, култура и заштита на културно наследство „Етно Ризница“ од Куманово како дел од своите активности во зачувување на обичаите, традицијата, историското културно наследство организираше

Ш О П С К А   С В А Д Б А 2 0 1 5

Манифестацијата се одржа на 18 Октомври 2015 година (недела) започнувајќи во 11 часот на локалитетот „Весела Свадба“ или „Камени Кукли„ во селото Куклица.

Учество на манифестацијата земаа повеќе институции како и Општина Кратово, за возобновувањето на традицијата на организирање на свадби по старите адети и обичаи карактеристични за овој Кратовски регион.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin