И З В Е С Т У В А Њ Е ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ

Се известуваат сите авто-такси компании на подрачјето на општина Кратово дека Сертификатите за авто-такси возач кои ги поседуваат се со изминат рок на важење во месец Април 2020 година и поради настанатата состојба со Ковид 19 не се организираше полагање на испитите.

Сите авто-такси компании и заинтересирани за вршење авто – такси превоз на подрачјето на општина Кратово во рок од 15 дена да може да поднесат Барање за полагање на испит за авто-такси возачи до Архивата на општина Кратово, со цел зачувување на Лиценците кои ги поседуваат авто-такси компаниите како и спречување на ширење на сивата економија и намалување на бројот на нелегално вршење такси превоз на патници.

Рокот за пријавување ќе започне да тече од 15.09.2020 година.

Известување

facebooktwittergoogle_pluslinkedin