(Makedonski) Соопштение за организирање на Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог детален урбанистички план за дел од УЕ “2” дел од блок 4 и блок 7-Кратово

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin