Од 22 мај до 05 јуни – БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. ПМИО.Р.1/15, ПМИО.Р.2/15 и ПМИО.Р.3/15

7

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО) имплементиран од Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) ги повикува сите квалификувани и лиценцирани фирми кои се регистрирани и работат во Република Македонија да поднесат понуди за проектот

„Реконструкција на кров“ во средното општинско училиште „Митко Пенџуклиски“ во Кратово, општина Кратово.

 Заинтересираните страни можат да побараат копија од тендерската документација почнувајќи од 22 мај 2015 во Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, на улица „Козле” 1-б, 1000 Скопје, телефон: 02 306 7981 02 306 7981 локал 116. Сите понуди треба да бидат доставени не подоцна од  05 јуни 2015, до 14:00 часот.

mk.pmio.mk/business-opportunities/

facebooktwittergoogle_pluslinkedin