Информација за дефект на електрична енергија

Од Одделот за односи со потрошувачите, ЕВН Македонија информираат дека населението на следните населени места во општина Кратово:

  • с.Страцин
  • с.Тополовиќ
  • Крива Река и
  • м.в.Чакинци

поради дефект на мрежата ќе останат без напојување на електрична енергија.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin