Успешно заврши проектот ,,Општинско корисна работа,,

DSC01940На 27.11.2014 во просториите на општина Кратово се одржа Завршна средба по повод успешното завршување на проектот ,,Општинско корисна работа,, при што Градоначалникот на општина Кратово им додели потврди на ангажираните невработени лица во овој проект. Реализацијата на проектот започна во месец јуни и траеше шест месеци при што успешно се реализираа активностите Посета и помош на стари лица и Посета и помош на лица со посебни потреби. Градоначалникот истакна дека овој проект придонесе за обострано задоволство  на агажираните невработени  лица и на крајните корисници, и сeкако отвара можности за нови слични проекти од областа на социјаланата заштита. Проектот беше реализиран од страна на општина Кратово во соработка со АВРМ и МТСП како дел од програмата на Владата на Р.М со поdдршка од УНДП.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin