Програма на III Меѓународен Фестивал на Етнолошки Документарни Филмови „КРАТОВО 2014“

П р о г р а м а :

Четврток, 02 Октомври 2014 год.

09:30 часот Свечено отварање на фестивалот

10:30 – 11:30 часот Предавање на тема: „Како ги изработувам етнолошките документарни филмови“, Стеф Мејкнехт, Холандија;

11:30 – 14:30 часот Проекции на етнолошки филмови

1. Фестивалот во мај, Давор Бориќ, Хрватска (29 мин);

2. Изработка на плот, Нашко Крижнар, Словенија (33 мин);

3. Белградскиот казанџија, Елизабета Конеска, Македонија (15 мин);

4. Го – Помеѓу, Афар од Етиопија, Фроде Сторас, Ролф Скот и Гетачев Кас, Норвешка (38 мин);

5. Братско време, Весли Шрам, Кенија (55 мин);

– Дискусија

14:30 – 16:45 часот

6. Мед, Аделина Антониа, Мартин Грубер, Мигуел С.Хиларио, Енрике Бино Жоб, Фатима Жозе и Еваристо Кинтас, Ангола (39 мин);

7. Силвестерхаусе од Хундвил, Микеле Трентини, Италија (12 мин);

8. Обичајот „Четерсе„ во Штип, Трајан Ристовски, Македонија (15 мин);

9. За орлите, соколите и хоби коњите, Роџер Каналс, Шпанија (54 мин);

– Дискусија

18:00 – 21:00 часот

10. Нежните бакнежи тешко се најдуваат, Инес Понте, Португалија ( 21 мин);

11. Зафиманири стил, Итсуши Кавасе и Таку Лида, Јапонија, (34 мин);

12. Морепловците, пронаоѓачите на пацификот, Сем Лоу, САД (59 мин);

13. Мртвите по претпоставка недостасуваат, Колет Пјои Пол Сант Касиа, Кипар (40 мин);

– Дискусија

Петок, 03 Октомври 2014

09:30 – 10:30 часот Предавање на тема: „Како ги изработувам етнолошките документарни филмови“, Колет Пјо, Франција;

10:30 – 13:00 часот Проекции на етнолошки филмови

14. Свети Димитриј, Митровден, Јоже Рехбергер Огрин, Словенија (14 мин);

15. Свети Патрик УВОЗ-ИЗВОЗ, Марко Димиќ, Хрватска (25 мин);

16. Покрсти во Драчево, Јане Петрушевски, Македонија (23 мин);

17. Оставка, Мина Христова, Бугарија (20 мин);

18. Мапирање на пустината, Ед Алс, Велика Британија (25 мин);

– Дискусија

13:30 – 16:40 часот Проекции на етнолошки филмови

19. Изгуби се, Приближи се, Рита Марала, Италија (15 мин);

20. Камерата на дадилката:Ксенофобија во татковината, Роџер Хорн, Јужна Африка (20 мин);

21. Албатинот раскажува, Валентина Илиевска, Македонија (12 мин);

22. По стапките на Кривопаленчката традиција, Александар Маџовски, Македонија (15 мин);

23. Хоспис во Амстердам, Стеф Мејкнехт, Холандија, (60 мин);

– Дискусија

18:00 – 20:00 часот Проекции на етнолошки филмови

24. Имагинеро – сликарот (Хермогенес Кајо), Хорхе Прелиоран, Аргентина (53 мин);

25. Ниту ќе го продолжи ни ништо, Владимир Боцев, Македонија (24 мин);

сабота, 04 Октомври 2014 година

09:30 – 12:00 часот Разгледување на знаменитостите на Кратово

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin