Одлука за истакнување на изборни плакати
Решение за определување локации

2019 година

Службен Гласник бр.1

Службен Гласник бр.2

Службен Гласник бр.3

Службен Гласник бр.4

Службен Гласник бр.5

Службен Гласник бр.6

2018 година

Службен Гласник бр.17

Службен Гласник бр.16

Службен Гласник бр.15

Службен Гласник бр.14

Службен Гласник бр.13

Службен Гласник бр.12

Службен гласник бр.11

Службен гласник бр.10

Службен гласник бр.9

Службен гласник бр.8

Службен гласник бр.7

Службен гласник бр.6-2018

Службен гласник бр.5-2018

Службен гласник бр.4-2018

Службен гласник бр.3-2018

Службен гласник бр.2-2018

2017 година

Службен гласник бр. 1/2017

Службен гласник бр. 2/2017

Службен гласник бр. 3/2017

Службен гласник бр.4-2017

Службен гласник бр.5-2017

Службен гласник бр.6-2017

Службен гласник бр.7-2017

Службен гласник бр.8-2017

Службен гласник бр.9-2017

Службен гласник бр.10-2017

Службен гласник бр.11-2017

Службен гласник бр.12-2017

Службен гласник бр. 13-2017

Службен гласник бр. 14-2017

____________________________________________

2016 година

Службен гласник бр.1-2016

Службен гласник бр.2-2016

Службен гласник бр.3-2016

Службен гласник бр.4-2016

Службен гласник бр.5-2016

Службен гласник бр.6-2016

Службен гласник бр.7-2016

Службен гласник бр.8-2016

Службен гласник бр.9-2016

Службен гласник бр.10-2016

Службен гласник бр. 11-2016

Службен гласник бр.13-2016

 

___________________________

2015 година

Службен гласник бр.1

Службен гласник бр.2.

Службен гласник бр.3

Службен гласник бр.4

Службен гласник бр.5

Службен гласник бр.6

Службен гласник бр.7

Службен гласник бр.8

Службен гласник бр.9

Службен гласник бр.10