Нацрт Буџет на општина Кратово за 2020 година

Буџет на општина Кратово 2017 година