Програма за поддршка на спортски активности во Општина Кратово за 2021
Подршка на спортски клубови и спортски здруженија