Завршна сметка за 2022 на Музеј на град Кратово
Завршна сметка за 2022 на Дом на култура „Лазар Софијанов“
Завршна сметка за 2022 на Општина Кратово
Завршна сметка за 2022 на ЈОУДГ „Царка Андреевска“
Завршна сметка за 2021 на СОУ „Митко Пенџуклиски“
Завршна сметка за 2021 на ЈОУДГ „Царка Андреевска
Завршна сметка за 2021 на Општина Кратово
Завршна сметка за 2021 на ЈОУ Дом на култура „Лазар Софијанов“ Кратово
Завршна сметка за 2020 на ЈП „Кратово“ Кратово
Завршна сметка за 2020 на Општина Кратово
Завршна сметка за 2020 на СОУ „Митко Пенџуклиски“
Завршна сметка за 2020 на ЈОУДГ „Царка Андреевска“
Завршна сметка за 2020 на Музеј на град Кратово
Завршна сметка за 2019 на СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово
Завршна сметка за 2019 на ЈП Кратово
Завршна сметка за 2019 на Општина Кратово
Завршна сметка за 2018 на Општина Кратово

 

 

 

 

 

 

facebooktwitterrssyoutube