Силком ДООЕЛ Кратово

03.08.2018 – петок Ве известуваме дека поради обилните врнежи во текот на вчерашниот ден 02.08.2018 (четврток) водата доаѓа многу матна чија што преработка е отежната и е потребно повеќе време. Поради тоа за во градската мрежа водата е со намален капацитет – проток и во делови од градското подрачје (особено во високите зони ) има прекини во водоснабдувањето. 

01.08.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 01.08.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

24. 07.2018 – вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 24.07.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното. 

23.07.2018 – понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 23.07.2018 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

20.07.2018 – петок Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 20.07.2018 (петок) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

19.07.2018 – четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 19.07.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

18.07.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 18.07.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

17.07.2018 – вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 17.07.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното. 

06.07.2018 – петок Ве известуваме дека во текот на ноќта 06.07.2018 (петок) поради настанат дефект-пукање на цевка кај фабрика Ладна има прекин во водоснабдувањето во следните населби: Мерак маало и во станбените згради кај Ветеринарна станица. Дефектот ќе биде отстранет во најкраток можен рок.

05.07.2018 – четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 05.07.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

04.07.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 04.07.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

03.07.2018вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 03.07.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

02.07.2018 – понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 02.07.2018 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

27.06.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 27.06.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

26.06.2018 – вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 26.06.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното. 

25.06.2018 – понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 25.06.2018 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

22.06.2018 – петок Ве известуваме дека во текот на ноќта 22.06.2018 (петок) поради настанат дефект-пукање на цевка кај фабрика Ладна има прекин во водоснабдувањето во следните населби: Мерак маало и во станбените згради кај Ветеринарна станица. Дефектот ќе биде отстранет во најкраток можен рок.

21.06.2018четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 21.06.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

20.06.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 20.06.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

18.06.2018 – понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 18.06.2018 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Протокот на вода за во градската мрежа беше малку помал од вообичаено поради зголемено заматување предизвикано од врнежите, при што е неопходна преработка на водата. Сите параметри кои ги анализиравме кај вода од резервоари како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

13.06.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 13.06.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

11.06.2018 понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 11.06.2018 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

08.06.2018 – петок Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 08.06.2018 (петок) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

07.06.2018 – четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 07.06.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното

06.06.2018среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 06.06.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

05.06.2018 – вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 05.06.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

04.06.2018 – понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 04.06.2018 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

17.05.2018 – четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 17.05.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

16.05.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 16.05.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

15.05.2018 – вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 15.05.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

14.05.2018 – понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 14.05.2018 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

27.04.2018 – петок Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 27.04.2018 (петок) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

26.04.2018четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 26.04.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

25.04.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 25.04.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

24.04.2018 – вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 24.04.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

23.04.2018 – понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 23.04.2018 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

20.04.2018 – петок Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 20.04.2018 (петок) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

19.04.2018четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 19.04.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

12.04.2018 – четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 12.04.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.[

11.04.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 11.04.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

10.04.2018 – вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 10.04.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

05.04.2018 – четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 05.04.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното. 

04.04.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 04.04.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

30.03.2018 – петок Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 30.03.2018 (петок) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното. 

29.03.2018 – четврток  Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 29.03.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното. 

28.03.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 28.03.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.  

27.03.2018 – вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 27.03.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното. 

26.03.2018понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 26.03.2018 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

23.03.2018 – петок Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 23.03.2018 (петок) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

13.02.2018 – вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 13.02.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

09.02.2018 – петок Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 09.02.2018 (петок) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

29.01.2018 – понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 29.01.2018 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

26.01.2018 – петок Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 26.01.2018 (петок) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

25.01.2018 – четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 25.01.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

24.01.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 24.01.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

18.01.2018 – четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 18.01.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

17.01.2018-среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 17.01.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното. 

16.01.2018-вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 16.01.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

12.01.2018-петок Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 12.01.2018 (петок) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

11.01.2018-четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 11.01.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

10.01.2018-среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 10.01.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

09.01.2018-вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 09.01.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

04.01.2018-четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 04.01.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

03.01.2018-среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 03.01.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

02.01.2018-вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 02.01.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

28.12.2017-четврток  Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 28.12.2017 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

27.12.2017-среда  Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 27.12.2017 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

26.12.2017-вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 26.12.2017 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

25.12.2017-понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 25.12.2017 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

22.12.2017-петoк Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 22.12.2017 (петок ) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост,температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

21.12.2017-четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 21.12.2017 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

20.12.2017-среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 20.12.2017 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

19.12.2017-вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 19.12.2017 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

18.12.2017-понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 18.12.2017 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

14.12.2017-четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 14.12.2017 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше со редовно хлорирање и коагулирање, со прекин на протокот од 09 часот бидејќи повторно се работи на дефектот кој што вчера не беше целосно саниран и се уште се работи на истотопри што без напојување е дел од градската мрежа – Царина маала, Зорле Маала и Цигански лозја.

Сите параметри кои ги анализираме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

13.12.2017  Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 13.12.2017 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше со редовно хлорирање,со прекин на протокот од 11 до 15h ,при што без напојување беше дел од градската мрежа – Царина маала, Зорле Маала и Цигански лозја (како што беше најавено и во претходното известување). Сите параметри кои ги анализираме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.