Силком ДООЕЛ Кратово

19.04.2018четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 19.04.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

12.04.2018 – четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 12.04.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.[

11.04.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 11.04.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

10.04.2018 – вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 10.04.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

05.04.2018 – четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 05.04.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното. 

04.04.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 04.04.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

30.03.2018 – петок Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 30.03.2018 (петок) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното. 

29.03.2018 – четврток  Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 29.03.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното. 

28.03.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 28.03.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.  

27.03.2018 – вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 27.03.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното. 

26.03.2018понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 26.03.2018 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

23.03.2018 – петок Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 23.03.2018 (петок) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

13.02.2018 – вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 13.02.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

09.02.2018 – петок Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 09.02.2018 (петок) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

29.01.2018 – понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 29.01.2018 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

26.01.2018 – петок Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 26.01.2018 (петок) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

25.01.2018 – четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 25.01.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

24.01.2018 – среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 24.01.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

18.01.2018 – четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 18.01.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

17.01.2018-среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 17.01.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното. 

16.01.2018-вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 16.01.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

12.01.2018-петок Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 12.01.2018 (петок) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

11.01.2018-четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 11.01.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

10.01.2018-среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 10.01.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

09.01.2018-вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 09.01.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното.

04.01.2018-четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 04.01.2018 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

03.01.2018-среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 03.01.2018 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

02.01.2018-вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 02.01.2018 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

28.12.2017-четврток  Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 28.12.2017 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

27.12.2017-среда  Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 27.12.2017 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

26.12.2017-вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 26.12.2017 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

25.12.2017-понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 25.12.2017 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

22.12.2017-петoк Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 22.12.2017 (петок ) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост,температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

21.12.2017-четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 21.12.2017 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

20.12.2017-среда Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 20.12.2017 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

19.12.2017-вторник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 19.12.2017 (вторник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

18.12.2017-понеделник Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 18.12.2017 (понеделник) протокот на водата за во градската мрежа течеше без прекин со редовно хлорирање и коагулирање. Сите параметри кои ги анализиравме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор, се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

14.12.2017-четврток Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 14.12.2017 (четврток) протокот на водата за во градската мрежа течеше со редовно хлорирање и коагулирање, со прекин на протокот од 09 часот бидејќи повторно се работи на дефектот кој што вчера не беше целосно саниран и се уште се работи на истотопри што без напојување е дел од градската мрежа – Царина маала, Зорле Маала и Цигански лозја.

Сите параметри кои ги анализираме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.

13.12.2017  Ве известуваме дека во текот на денешниот ден 13.12.2017 (среда) протокот на водата за во градската мрежа течеше со редовно хлорирање,со прекин на протокот од 11 до 15h ,при што без напојување беше дел од градската мрежа – Царина маала, Зорле Маала и Цигански лозја (како што беше најавено и во претходното известување). Сите параметри кои ги анализираме, како што се матноста, pH, електролитна спроводливост, температура и резидуален хлор се во рамките на дозволеното како на сировата вода така и на преработена вода од резервоари.