Свети Ѓорѓи Кратовски 2016

Свети Ѓорѓи Кратовски 2016

Компиријада 2015

Шопска свадба 2015 с. Куклица

Манскебал 2015

Кратовска Компиријада 2014

Убавицата и ѕверот

Топол Културен Бран 2014

Ден на револуција во исхраната

Маскенбал 2014

Kратовски културен бран 2009