Културни настани 2022 година
Културни настани 2021 година
Културни настани 2020 година
Културни настани Кратово 2019
Музеј на град Кратово
Дом на култура „Лазар Софијанов“
Патронен празник на Кратово - 500 години од упокојувањето на „Св. Ѓорѓи Кратовски“
Златни денови 2017
facebooktwitterrssyoutube