Културни настани за 2021 година
Културни настани 2020 година
Културни настани Кратово 2019
Музеј на град Кратово
Дом на култура „Лазар Софијанов“
Патронен празник на Кратово - 500 години од упокојувањето на „Св. Ѓорѓи Кратовски“
„КРАТОВСКИ КУЛТУРЕН БРАН 2009“
Културни настани
Златни денови 2017