Оглас бр.18/2017 – Набавка на опрема-преносни компјтери и телевизори

Набавка на опрема-преносни компјтери и телевизори

Оглас бр.17/2017 – Набавка на лесно масло за горење за потребите на општина Кратово

Набавка на лесно масло за горење за потребите на општина Кратово

Оглас бр.16/2017 – Набавка на делови за преместување на водоводна линија Диспанзер-Вршник (општина Кратово)

Набавка на делови за преместување на водоводна линија Диспанзер-Вршник

Оглас бр.15/2017 – Асфалтирање и санирање на улици во град Кратово 

Асфалтирање и санирање на улици во град Кратово

Оглас бр.14/2017 – Набавка на теренско возило за потребите на општина Кратово

Набавка на теренско возило за потребите на општина Кратово

Оглас бр.13/2017 – Набавка на услуги во мобилната телефонија за потребите на општина Кратово

Набавка на услуги во мобилната телефонија за потребите на општина Кратово

Оглас бр.12/2017 – Авиотретирање против комарци во општина Кратово

Авиотретирање против комарци во општина Кратово

Оглас бр.11/2017 – Уредување на санитарни простории и замена на врати и прозорци на приземје на детска градинка ,,Царка Андреевска“ Кратово

Уредување на санитарни простории и замена на врати и прозорци на приземје

Оглас бр.9/2017 – Изградба на пешачка патека од регионален пат 2247 до Манастир Св.Илија во с.Филиповци-општина Кратово

Изградба на пешачка патека од регионален пат 2247 до Манастир Св.Илија во с.Филиповци-општина Кратово

Оглас бр.8/2017 – Набавка на градежни материјали за 2017 година

Набавка на градежни материјали за 2017 година

Оглас бр.7/2017 – Адаптација на  теренот и опремување на две детски игралишта

Адаптација на теренот и опремување на две детски игралишта

Оглас бр.6/2017 – Изработка на геодетски елаборат за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште

Изработка на геодетски елаборат за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште

Оглас бр.5/2017 – Набавка на материјали за улично осветлување за 2017

Набавка на материјали за улично осветлување за 2017

Оглас бр.4/2017 – Набавка на канцелариски материјали за 2017 година за потребите на општина Кратово

Набавка на канцелариски материјали за 2017 година за потребите на општина

Оглас бр.3/2017 – Вршител на стручен надзор над градби во општина Кратово за 2017

Вршител на стручен надзор над градби во општина Кратово за 2017

Оглас бр.2/2017 – Избор на Агенција за привремени вработувања за општина Кратово за 2017 година

Избор на Агенција за привремени вработувања за општина Кратово за 2017 г

Оглас бр.1/2017 – Реконструкција-обновување на улица „Вера Јоциќ“ – I фаза, изградба на потпорен ѕид

Реконструкција-обновување на улица „Вера Јоциќ“ – I фаза, изградба на потпорен ѕид

Оглас бр. 22/2016 – Зимско оддржување на патишта за 2017 година во општина Кратово

Зимско оддржување на патишта за 2017 година во општина Кратово

Оглас бр. 19/2016 – Набавка на 5/4 црево за спроведување на водовод во с.Крива Јабука-општина Кратово

Набавка-на-5-4-црево-за-спроведување-на-водовод-во-с.Крива-Јабука-општина

Оглас бр. 18/2016 – Набавка на лесно масло за горење за потребите на општина Кратово

Набавка на лесно масло за горење за потребите на општина Кратово

Оглас бр. 17/2016 – Санација на пристапни патеки во с.Страцин

Оглас- Санација на пристапни патеки во с.Страцин

Оглас бр. 15/2016 – Адаптација на две детски игралишта и опремување со детски реквизити во општина Кратово

Оглас -Адаптација на две детски игралишта и опремување со детски реквизити во оп

Оглас бр. 11/2016 – Изработка на техничка документација за селата Шлегово, Страцин и Туралево – Општина Кратово

Оглас за изработка на техничка документација за селата Шлегово, Страцин и Туралево

Оглас бр. 10/2016 – Изработка на техничка документација за пречистителна станица во градот Кратово

Оглас за пречистителна станица во градот Кратово

Оглас бр. 9/2016 – Изработка на техничка документација за патен правец Крак од регионален пат Р 1205 с.Талашманци поврзување со пат с. Крилатица – с. Нежилово 4,2 км

Документ:

Оглас-Изработка на техничка документација с. Талашманце

Оглас бр. 8/2016 – Доизградба на локален пат до локалитет „Камени кукли“ Општина Кратово

Документ:

Оглас – Доизградба на локален пат до локалитет „Камени кукли“

Оглас бр. 7/2016 – Пробивање на пат до с.Горно Кратово

Документ:

Оглас – Пробивање на пат до с. Горно Кратово

Оглас бр. 6/2016 – Авионско третирање против комарци во Општина Кратово

Документ:

Оглас – авионско третирање против комарци

Оглас бр. 5/2016 – Набавка на градежни материјали

Документ:

оглас за градежни материјали

Оглас Бр. 18/2015 – Набавка на канцелариски материјали и тонери за 2016

Документ:

Набавка на канцелариски материјали и тонери за 2016

Оглас Бр. 17/2015 – Избор за најповолен изведувач за зимско оддржување на патишта и улици во општина Кратово за 2016 година

Документ:

тендер за зимско оддржување

 

Оглас Бр. 16/2015

Документ:

тендер за надзор


 

Оглас Бр.10/2014

Документи:
Оглас_Бр.10.pdf

Оглас Бр.9/2014

Документи:
Оглас_Бр.9.pdf

Оглас Бр.8/2014

Документи:
Оглас_бр.8.pdf

Оглас бр.6/2014

тендерска документација за улично

Документи:
Оглас_бр.6.pdf

Оглас бр.5/2014

STD_baranje_za_pribiranje_na_ponudi_do_5000_evra(kancelar materijali)
Документи:
Оглас_бр.5.pdf

Оглас Бр.4/2014

Документи:
Оглас_Бр.4.pdf

Оглас Бр.3/2014

Известување
Документи:
Оглас_Бр.3.pdf

Оглас Бр.2/2014

Документи:
Оглас_Бр.2.pdf

Оглас Бр.1/2014

Почитувани,

Ве известуваме дека за Оглас Бр.1/2014-Изградба на локален пат има измени во предмер пресметката и поради тоа е прикачена нова предмер пресметка со пополнет прилог во ЕСЈН а со тоа е пролонгиран и рокот за доставување на понудите до 06.02.2014 год.(четврток).Ве молиме да го прегледате прилогот објавен на 17.01.2014 година на веб страната на ЕСЈН.

Комисија за јавни набавки при Општина Кратово

Прилог на оглас бр.1/2014

Документи:

Оглас_Бр.1(2).pdf