Категорија: Соопштенија

infor

Известување до правните и физичките лица за последните измени на Законот за даноци на имот

Локална самоуправа на општина Кратово И З В Е С Т У В А Њ Е Се известуваат правните и физичките лица на територијата на општина Кратово кои поседуваат недвижен имот, а кој не...

KRATOVO 2

Решение за свикување на шестата седница на Совет на општина Кратово

Ја свикувам шестата седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 08.02.2022 година (вторник) во салата за седници со почеток во 11 часот. За седницата го предлагам следниот: ДНЕВЕН РЕД Извештај со Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Пописната...

KRATOVO 2

ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2022 за избор на Директор на Јавното претпријатие за комунални дејности и инфраструктура ,,Кратово” – Кратово

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/02) и член 23 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ” бр. 38/96,...

KRATOVO 2

Решение за свикување на петтата седница на Совет на општина Кратово

Ја свикувам петтата седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 31.01.2022 година (понеделник) во салата за седници со почеток во 11 часот. За седницата го предлагам следниот: ДНЕВЕН РЕД – Предлог – Записник од третата...

Fiscast-home-banner-2-scaled

Соопштение до фирмите – истражување во врска со парафискални давачки кон општината и кон централната власт

Почитувани, Ве известиме дека на 25 јануари 2022 (вторник) во 10 часот ќе се одржи онлајн истражување, со фирми од општина Кратово, во врска со парафискалните давачки кои ги плаќаат фирмите кон општината и кон централната власт....

1_ls6yi77F0CbPdC39WYjv0g

Соопштение за крводарителска акција

Ве известуваме дека во ПОНЕДЕЛНИК на 24.01.2022 година ОО Црвен крст во соработка со Службата за Трансфузиона Медицина организира граѓанска крводарителска акција. Акцијата ќе се одржи во просториите на Општина Кратово (Сала за состаноци)...

KRATOVO 2

Решение за одобрување на проектна програма на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на кп 769/1 КО Туралево, општина Кратово Решение за одобрување на Проектна програма Проектна програма

водици

Богојавление – Водици 2022

Ве известуваме по повод големиот христијански празник „Богојавление“ – Водици, на ден 19.01.2022 година (среда), во 11 часот на градскиот базен во Кратово ќе се изврши Богојавленски водосвет под покровителство на Градоначалникот на Општина...