Категорија: Јавни набавки

329525756_565619792254060_4443010858373242240_n

Преобјава Градежни работи

Oглас за набавка на градежни работи Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Пробиштип во рамки на проектот финансиран со кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска Банка), проект за подобрување на социјалните услуги, во насока на имплементација...

329525756_565619792254060_4443010858373242240_n

Оглас за набавка на униформи за давање на услуга

Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Пробиштип доби финансиски средства од Министерството за труд и социјална политика во рамки на проект финансиран со кредит од Меѓународната банка за обнова и развој...

329525756_565619792254060_4443010858373242240_n

Огласи во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги

За реализација на грантот од МТСП во рамки на проектот: „Подобрување на социјалните услуги“, а за воведување на услугата помош и нега во домот на подрачјата на општините Кратово и Пробиштип, ОО Црвен крст-Пробиштип...