СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

По повод патрониот празник „Свети Ѓорѓи Кратовски“ општина Кратово во соработка со Домот на култура „Лазар Софијанов“ распиша Награден Ликовен и Литературен Конкурс на тема : „Свети Ѓорѓи Кратовски – светилник и закрилник на Кратово“. Комисијата составена од професори по ликовна уметност, македонски јазик и литература изврши оценување, селекција и избор на најдобрите лични творби пристигнати на конкурсот.

Најдобрите ликовни творби ќе бидат изложени , додека најдобрите литературни творби ќе бидат прочитани на програмата „Во чест на нашиот закрилник Свети Ѓорѓи Кратовски“ која ќе се одржи во Домот на култура „Лазар Софијанов“ на 23.02.2016 година од 13.30 часот каде воедно и Градоначалникот на општина Кратово ќе додели признанија на првонаградените.

ИЗБРАНИ ТВОРБИ НА ЛИКОВЕН КОНКУРС:

I награда – Мирослав Алексовски (СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово)

II награда –Милан Миревски (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

III награда -Кристина Јованова (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

Пофалници ќе добијат следните учесници:

Павлески Благојче ( ООУ „Кире Гаврилоски – Јане“ – Прилеп)

Сања Апостолоска (СОУ „Св. Наум Охрисдки“ – Македонски Брод)

Александар Ѓеоргиевски (ООУ „Кочо Рацин – Кратово)

Ружица Велковска (ООУ ,,Кочо Рацин,, – Кратово)

Јована Стојчевска (ООУ ,,Кочо Рацин – Кратово)

Благодарници ќе добијат следните ученици:

Марио Лазаревски (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

Мила Михајлова (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

Ирфан Мустафов (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

Јакимче Павлосвски (ООУ ,,Кочо Рацин“ – Кратово)

Матеј Ѓеоргиев (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

Дарио Цветков (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

Ивана Јованова (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

Емилија Марковска (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово) – с.Крилатица

Христијан Стојановски (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

ИЗБРАНИ ТВОРБИ НА ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

I награда – Далибор Цветановски

II награда –Кристина Данилова (СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово)

III награда –Ангел Јакимовски

Пофалници ќе се доделат на :

Благоротка Стојчевска (Крива Паланка)

Климентина Ефремова (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

Благодарници ќе се доделат на:

Симона Златановска (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

Дарко Николовски ( ООУ „Кочо Рацин“- Кратово)

Мери Стаменова ( ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

Инес Арсова (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

Јакимче Јакимов (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

Марија Ристева (ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово)

facebooktwittergoogle_pluslinkedin