Јавна расправа за Буџетот на општина Кратово за 2021 година

Општина Кратово ги информира заинтересираните граѓани, претставниците од месните заедници, претставниците од НВО-секторот, организации и правни лица дека организира Јавната расправа за Буџетот на општина Кратово за 2021 година на ден 18.12.2020г. петок во 11 часот во салата за состаноци на општина Кратово.

Вашто присуство претходно најавете го на тел. 031 481 202 лок 107 и лок 115, заради организирање на простор и почитување на протоколите за заштита од Ковид 19.

Јавен повик за Нацрт – Буџет на општина Кратово за 2021 година

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedin