(Makedonski) Јавен повик за одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за Урбанистички план за вон населено место за изградба на фотоволтаична централа во м.в КО Страцин

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin