ОБЈАВЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Министерството за образование и наука, денес  го објави  Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2022/2023 година во Република Северна Македонија

Според објавениот Конкурс во СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово, во прва година ќе се запишат 93 ученици во 3 паралелки со настава нa македонски јазик, а врз основа на утврдените наставни планови и програми, ќе се запишат:

Во гимназиско образование – 34 ученици, 1 паралелка, со 60 поени минимум;

Угостителско – туристичка струка – 25 ученици, 1 паралелка, со 45 поени минимум
– угостителски техничар за рурален туризам/хотелско-ресторански техничар во  соработка со Хотел Кратис Кратово;

Хемиско-технолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка, со 45 поени миниму

– прехрамбен техничар;

 

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта 2022/23

facebooktwittergoogle_pluslinkedin