Јавни и приватни здравствени организации

ЈЗУ Здравствен дом – Кратово

ул. „Никола Тесла“ бр. 4, 1360 Кратово

службено лице: Тодор Досев тел. 031 483 421

е-маил: zd_kratovo@yahoo.com

Тип на установа Дејност Подрачна служба на ФЗОМ Назив на установа Адреса на установа Телефон
ЈЗУ Биохемиска лабораторија Кратово ЈЗУ Здравствен дом  Кратово ул.Никола Тесла, бр.4

031 483 421

ЈЗУ Интерна медицина Кратово ЈЗУ Здравствен дом Кратово ул.Никола Тесла, бр.4

031 483 421

ЈЗУ Офталмологија Кратово ЈЗУ Здравствен дом Кратово ул.Никола Тесла, бр.4

031 483 421

ЈЗУ Радиодијагностика Кратово ЈЗУ Здравствен дом Кратово ул.Никола Тесла, бр.4

031 483 421

ЈЗУ Физикална медицина и рехабилитација Кратово ЈЗУ Здравствен дом Кратово ул.Никола Тесла, бр.4

031 483 421

Аптеки:

1. ПЗУ Ахилеа -Фарм Кратово ул. „Браќа Миладинови“ бр.3, тел. (031) 483 908

е-маил: pzuhilea_farm@yahoo.com

2. ПЗУ Еурофарм Кратово, ул. „Св.Ѓорѓи Кратовски“ бр.1, тел. (031) 481 647

е-маил: kratovo@eurofarm.com.mk

3. ПЗУ Здравје Кратово, ул.„Никола Тесла“ бр.4, тел. (031) 482 832

е-маил: aptekazdravjekratovo@yahoo.com


Приватни Здравствени Установи:

1. Приватна здравствена установа – ординација по општа медицина ПРО БОНО МЕДИКУС Кратово, ул:„Никола Тесла“ бр.4, тел. (031) 481 879

2. Приватна здравствена установа – ординација по општа медицина АНИ – МЕДИКА Кратово, ул.„Никола Тесла“ бр.4, тел. (031) 482 999

3. Приватна здравствена установа – Поликлиника со специјалистичка ординација по педијатрија и специјалостичка ординација по општа медицина БЕБИ – МЕДИКА Кратово,ул.„Никола Тесла“ бр.4, тел. (031) 481 187

4. Приватна здравствена установа – ординација по општа медицина (училишна медицина) Д-р Магдалена Бојаџиева Кратово, ул. „Никола Тесла„ бр.4,

5. Приватна здравствена установа – ординација по општа медицина СОЊА – МЕДИКА Кратово, ул. „Никола Тесла“ бр.4, тел. (031) 482 048

6. Приватна здравствена установа – ординација по општа стоматологија ВИВА – ДЕНТ Кратово, ул. „Никола Тесла“ бр.4, тел. (031) 483 566, фах (031) 481 879

7. Приватна здравствена установа – ординација по општа стоматологија Д-р Жаклина Митевска Кратово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 42, тел. (031) 481 416

8. Приватна здравствена установа – ординација по општа стоматологија Д-р Аритонов Кратово, ул. „Никола Тесла“ бр. 4

9. Приватна здравствена установа – ординација по општа стоматологија МИРА-ДЕНТ Кратово, ул. „Никола Тесла“ бр.4, тел. (031) 483 566

10. Приватна здравствена установа – специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство со советувалиште Д-р КАКАШЕВСКИ Кратово, ул. „Никола Тесла“ бр.4, тел. (031) 520 535

 

facebooktwitterrssyoutube